หน้าแรกหน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียน
บุคคลากรบุคคลากร
VDO และภาพกิจกรรมVDO และภาพกิจกรรม
กระดานถามตอบกระดานถามตอบ
ติดต่อเราติดต่อเรา


 
Free นาฬิกาน่ารัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


  


รายงานประเมินตนเอง SAR
 
        ข้อมูลสารสนเทศ
 
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557   ข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2560 
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2559 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

************************************************************ 
                            
            ดาวน์โหลดเอกสาร
                                                                                                                                                                                                                                                             
เอกสารเกี่ยวกับนักเรียน เอกสารเกี่ยวกับครู - บุคลากร
ใบคำร้องขอเปลี่ยน - ชื่อ สกุล ใบลาหยุดงาน
ใบลาหยุดเรียน ใบรายงานผลการประชุม / สัมมนา
ใบคำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  
   *******************************************************************


 โรงเรียนกงลี้จงซัน
เบอร์โทร :  02-4653299 / 02-4667448
โทรสาร :  02-4653298 / 02-8913747
e-mail :  kongleechongsun@hotmail.com / kongleechongsun@gmail.com
facebook : konglee chong sun / เพจโรงเรียนกงลี้จงซัน
tel : 111  ซอยเทอดไท 23  ถนนราชพฤกษ์  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600
111 托泰巷  23 啦差蒲  曼字呂  吞武里县  曼谷府  10600
111  SOI  TERDTHAI  23 ,   RATCHAPHRUEK  ROAD, BANG  YI  RUEA ,  THON  BURI,   BANGKOK  10600  THAILAN
D

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.